شرکت های سهامی و انواع سهام

تعاریف انواع سهام و مزایا و معایب آنها از نظر حسابداری

تعریف شرکت های سهامی:شرکت سهامی طبق قانون تجارت حداقل از سه عضو تشکیل شده است.سرمایه در شرکتهای سهامی بین صاحبان سهام تقسیم شده و مسئولیت هر یک از صاحبان سهام در شرکتهای سهامی در حیطه ی مبلغ اسمی سهام آنها میباشد.

تعریف سهام عبارت است از بخشی از سرمایه شرکت‌های سهامی است که اندازه مشارکت تعهدات صاحبان سهام و منافع آنها را در شرکتهای سهامی تعیین میکند.

خود سهام از دو بخش تشکیل شده است سهام بانام و سهام بی نام

سهام بانام سهامی باشد که در متن سند نام شخصی که آن سهام را خریداری می‌کند درج می‌شود.

سهام بی نام یک سند تجاری عامی باشد که نام و مشخصات شخصی که این سهام را خریداری کرده و در متن سند درج نمی شود ولی شخصی که این سهام را خریداری کرده مالک آن به حساب می آید.

انواع سهام از نظر منافع و حقوق صاحبان سهام به دو بخش تقسیم می‌شود

1- سهام عادی

2- سهام ممتاز

سهام عادی عبارت است از اینکه در برخی از شرکت‌های سهامی فقط یک نوع سهام صادر می‌شود. سهام عادی سندی است که تعیین می‌کند شخصی که در شرکت سرمایه‌گذاری کرده دارنده درصد مشخصی از شرکت است و کلیه حقوق مطرح شده در اساسنامه را دارا میباشد و در سود شرکت و مزایایی که به سهامداران تعلق می گیرد سهیم می شود.

سهام ممتاز عبارت است از اینکه در برخی از شرکت های سهامی که بیشتر از یک نوع سهام صادر می‌شود سهام ممتاز را تشکیل می دهند که سهام ممتاز نسبت به سهام عادی تفاوت ها و امتیازاتی دارد.

برای مثال هنگام پرداخت سود دارندگان سهام ممتاز نسبت به دارندگان سهام عادی حتی اگر شرکت ورشکسته شده باشد در اولویت هستند.

از طرفی دارندگان سهام ممتاز حق رای بیشتری نسبت به دارندگان سهام عادی دارا هستند و البته در مواردی ممکن است حق رای از دارندگان سهام ممتاز در مجامع سلب شود.

دارندگان سهام ممتاز حق تقدم بیشتری در زمان انحلال و تصفیه نسبت به سهام عادی دارند.

دارندگان سهام ممتاز در صورت نیاز می توانند سهام خود را به سهام عادی تغییر دهند.

قابلیت بازخرید بودن سهام ممتاز در صورت درخواست شرکت یا در صورت درخواست خود دارنده سهام ممتاز از مزایای سهام ممتاز است.

قابل انباشت بودن یا غیر قابل انباشت بودن سود سهام ممتاز از دیگر مزایای سهام ممتاز می باشد.

یک سهم معمولاً دارای چهار ارزش مختلف در حسابداری در کرج می باشد:

۱- ارزش اسمی سهام

۲-ارزش بازار

۳-ارزش دفتری

۴-ارزش تسویه

ارزش اسمی سهام عبارت است از مبلغی که در اساسنامه برای هر سهم تعیین می‌شود و بر روی برگه سهام قید شده است. در مباحث حسابداری کرج  به ارزش اسمی سهام ارزش سوریه هر سهم گفته می‌شود. دانستن ارزش اسمی برای ابزارهای مالی که درآمد ثابتی ازشون بدست میاد یا در اوراق قرضه بسیار مهم می باشد.


دیدگاه خودتان را بنویسید

نظر شما پس از تایید کارشناسان نمایش داده میشود