طبقه بندی دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه

چگونگی طبقه بندی داراییهای غیر جاری در ترازنامه در حسابداری کرج

طبقه بندی داراییهای غیرجاری در ترازنامه
علاقه مندان به حسابداری در کرج می‌دانند که داراییهای غیر جاری بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱ شامل سرمایه گذاریهای بلندمدت دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود در سایر درایی ها می باشد که به همین ترتیب که گفته شده در طبقه بندی های مربوط به دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه منعکس می شو.د علاقه‌مندان به خدمات مهاجرتی در کرج می‌دانند که سرمایه گذاری هایی که به قصد سرمایه گذاری در سهام و یا دیگر اوراق مشارکت انجام می‌شود در سرمایه گذاریهای بلندمدت جای می گیرد زیرا در بلند مدت و بیش از یک سال مالی از سرمایه گذاری ها نگهداری می شوند. علاقه مندان به حسابداری در کرج  باید توجه داشته باشند سرمایه گذاری در املاک نیز جزء سرمایه گذاریهای بلندمدت می باشد. تمامی شاغلان در حوزه حسابداری در کرج باید توجه داشته باشند وجوه نقد برای توسعه ای و همچنین سپرده بازخرید اوراق بهادار جذب سرمایه گذاریهای بلندمدت می باشند. دارایی ثابت مشهود جزء طبقه بندی بعدی در داراییهای غیر جاری در ترازنامه منعکس می شود که همان طور که تمامی شاغلان در حوزه خدمات حسابداری در کرج می‌دانند شامل زمین ساختمان اثاثیه میباشد. نکته قابل توجه برای شاغلین در خدمات مالی در کرج و همچنین شاغلین در خدمات مالیاتی در کرج این است که پیش پرداخت خرید دارایی های سرمایه ای جزو داراییهای ثابت مشهود دسته‌بندی می‌شوند. دارایی های نامشهود شامل نرم افزار ها، حق امتیاز، حق اختراع ، سرقفلی و دیگر موارد مشابه همان طور که تمامی علاقمندان به حسابداری کرج می‌دانند در دسته بعدی در ترازنامه قرار می گیرند و در آخر نیز سایر داراییها در آخرین قسمت داراییهای غیرجاری در ترازنامه قرار می گیرد .
نکته بسیار مهمی که در مورد سایر دارایی ها وجود دارد و برای تمامی علاقمندان به حسابداری کرج مهم است این است که در سایر دارایی ها در اکثر شرکت های شایع نمی باشد حال برای شاغلان در خدمات مالی در کرج مواردی که شامل سایر دارایی ها می باشد را بیان می کنیم همانطور که قبلا نیز گفته شد این وجوه منسوخ شده جزء سایر دارایی ها هستند. از دیگر سایر دارایی‌های حصر بلندمدت وام کارکنان و همچنین اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت نیز شامل سایر دارایی ها می باشند. نکته قابل توجه  این است که پیش پرداخت های بلند مدت هزینه ها و همچنین داراییهای ثابت مشهود که قرار است برای فروش گذاشته شود نیز جزء سایر دارایی ها می باشند.

 


دیدگاه خودتان را بنویسید

نظر شما پس از تایید کارشناسان نمایش داده میشود