تعاریف موسسه و انواع آن در حسابداری کرج

تعاریف موسسه و انواع آن در حسابداری کرج برای علاقه مندان به خدمات حسابداری کرج

انواع موسسات

در ابتدا برای علاقمندان به خدمات حسابداری کرج باید تعاریفی از موسسه و انواع آن را ارائه دهیم.

این تعریف از موسسه به این نکته اشاره دارد که موسسه واحدی با نام و هدف مشخص و معین می باشد که می تواند در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی و یا ترکیبی از این دو بخش قرار گیرد که به فعالیت‌های انتفاعی یا غیر انتفاعی می‌پردازد. البته اکثر علاقمندان به حسابداری کرج این مطلب را میدانند که اکثر موسسه‌ها انتفاعی می باشند به عبارت دیگر اکثر موسساتی که تشکیل و ثبت می‌شوند به دنبال کسب سود و یا با اهداف افزایش سود تشکیل می‌شوند و نیز موسسه از طریق معاملات فعالیت خود را انجام میدهند. برای علاقمندان حسابداری در کرج نیز بیان می داریم که نام دیگر موسسه همان بنگاه اقتصادی و یا واحد اقتصادی می باشد.

انواع طبقه بندی بنگاه های اقتصادی

این طبقه بندی بر طبق قانون های مختلف در جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخصه ها و ویژگی هایی تقسیم بندی می شود و بنگاههای اقتصادی از لحاظ شکل حقوقی, نوع فعالیت, مالکیت و دیگر جنبه ها به طبقه بندی های مختلفی تقسیم می شوند که برای علاقمندان به خدمات حسابداری در کرج ارائه می شود.

الف- واحدهای اقتصادی از نظر اهداف فعالیت

از مهمترین تقسیم بندی هایی که در بنگاه های اقتصادی موجود می باشد می‌توان به تقسیم بندی بر اساس هدف فعالیت آنها اشاره نمود که در این تقسیم‌بندی به دوقسمت موسسات انتفاعی و موسسات غیر انتفاعی می توان اشاره نمود. علاقمندان به خدمات حسابداری در کرج توجه داشته باشند که تعاریفی در مورد این دو نوع موسسه در زیر ارائه خواهیم نمود.

1- موسسات انتفاعی

این موسسات به قصد انتفاع وافزایش سود ایجاد شده اند و انواع  آن به اشکال بازرگانی , خدماتی و یا تولیدی فعالیت خود را آغاز نموده و مالکیت این گونه شرکت‌ها و موسسات می‌تواند توسط دولت به یک یا چند شخص حقیقی و یا اشخاص حقوقی سرپرستی و مالکیت و اداره نمایند امیدواریم تمامی شاغلان در حسابداری کرج درکی در مورد موسسات انتفاعی با توجه به این مطالب پیدا کرده باشند.

2- موسسات غیر انتفاعی

حال برای علاقه‌مندان به موسسه حسابداری در کرج توضیحاتی در مورد موسسات غیر انتفاعی خواهیم داشت تا بتوانند در خدمات حسابداری کرج خود از آن بهره مند گردند. این موسسات سازمان‌ها و بنگاه هایی هستند که بدون وجود اهدافی نظیر افزایش و ایجاد سود در جهت پیشبرد هدف هایی که در مجموع در راستای منافع جامعه است فعالیت می‌کنند به نظر می‌رسد اکثر این موسسات دولتی هستند و یا نهایتا موسسات خیریه که توسط  افراد خیر در جامعه به چشم می‌خورد می‌تواند از این نوع  موسسات باشند. علاقه‌مندان به حسابداری در کرج می‌توانند این موضوع را به صورت چالشی برای خود در آورده و به دنبال این نوع موسسات و ویژگی های آنها باشند تا هم آشنایی بیشتری با این موسسات داشته باشند و نتایج تحقیقات خود را برای علاقمندان به خدمات حسابداری کرج نیز ارائه دهند به امید این که باعث افزایش درک علاقمندان حسابداری گردد.

ب - واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت

علاقه مندان به شرکت حسابداری کرج باید بدانند این بخش با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده که بیان می دارد قسمت های اقتصادی کشور شامل بخش عمومی بخش تعاونی و بخش خصوصی می باشد.

موسسات بخش عمومی

واحدها و سازمان هایی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت و مدیریت دولت و نهادهای سازمان های عمومی یا شهرداری ها هستند و به قصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می کنند امیدواریم که این تعاریف برای علاقمندان به خدمات حسابداری مورد استفاده قرار گیرد

 موسسات بخش خصوصی

واحد هایی هستند که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی قرار دارند و به قصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می‌کنند برای علاقمندان به شرکت حسابداری در کرج تعاریفی را بیان کردیم به امید اینکه مورد استفاده قرار گیرد

موسسات بخش تعاونی

تعریفی در مورد بخش تعاونی برای علاقمندان به خدمات حسابداری در کرج بیان می کنیم که عبارت است از واحدهایی هستند که با خود یاری کمک به همکاری متقابل عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل میشوند و به قصد رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود فعالیت می کنند

ج -  بنگاههای اقتصادی از نظر تعداد مالک

یکی دیگر از مواردی که علاقه‌مندان و شاغلان در شرکت حسابداری کرج باید توجه داشته باشند این است که واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک نیز تقسیم بندی می شوند که شامل واحدهای اقتصادی انفرادی و واحدهای اقتصادی غیر انفرادی می باشد همانطور که تمامی علاقه‌مندان به خدمات حسابداری کرج اطلاع دارند واحدهای اقتصادی انفرادی از یک مالک تشکیل شده و واحدهای اقتصادی غیر انفرادی از دو و یا تعداد بیشتری مالک تشکیل شده که در قوانین و چارچوب های حسابداری تفاوت هایی برای این دو نوع شرکت از لحاظ مسئولیت و محدودیت و دیگر موارد بیان شده است که مهمترین تفاوت ها در مورد میزان مسئولیت های هر دو نوع از این موسسات است امیدوارم که علاقه‌مندان به حسابداری از این موضوع استفاده کنند و به اهمیت این موضوع پی برده باشند.

د -  واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت

در ادامه برای علاقمندان حسابداری کرج واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت را نام برده و در آخر توضیحاتی نیز برای درک بهتر علاقمندان حسابداری ارائه مینماییم.

1 - موسسات خدماتی

2 - موسسات بازرگانی

3 - موسسات تولیدی

موسسات خدماتی

علاقه‌مندان به خدمات حسابداری کرج می‌دانند که موسسات حسابداری خود جزئی از موسسات خدماتی محسوب می‌شود این موسسات در ازای عرضه خدمات به مشتریان حق الزحمه و یا کارمزد دریافت می دارند چند مثال دیگر برای درک بهتر شاغلان شرکت حسابداری کرج در اینجا خواهیم زد به امید اینکه درک بهتری این عزیزان داشته باشند برای مثال بانک ها در ازای خدمتشان کارمزد از مشتریان دریافت می کنند و یا پارک ها آموزشگاهها خدماتی نظافتی خدمات حمل و نقل خدمات دندانپزشکی و دیگر خدمات موجود در جامعه در ازای خدمت هایی که عرضه نموده اند مبالغ مشخص شده ای را به عنوان حق الزحمه دریافت می دارند

موسسات بازرگانی

 برای علاقمندان به حسابداری کرج تعریفی مختصر و کاربردی از موسسات بازرگانی به همراه مثالهای خواهیم داشت به امید آنکه درک این عزیزان را نسبت به این موسسات بالا ببرد موسساتی هستند که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام فرآورده ها و کالاهای ساخته شده اشتغال دارند بهترین مثال در این زمینه مغازه ها می باشند علاقه‌مندان به حسابداری بهتر می دادند که مغازه ها اجناسی را خریداری نموده آن را به فروش می رسانند برای مثال سوپرمارکت ها مغازه های پوشاک مغازه های بهداشتی آرایشی و غیره از مثال هایی هستند که در طول روز و در همه جا و به سهولت قابل مشاهده و شناسایی می باشند پس بهتر است علاقه‌مندان حسابداری کرج بیشتر به این مغازه ها دقت داشته باشند.

موسسات تولیدی

در این مورد هم برای علاقه مندان و شاغلان شرکت حسابداری کرج علاوه بر تعاریف کاربردی مثال های عرضه می‌شود این گونه موسسات موسساتی هستند که کالاهای مصرفی بادوام را با بکار گرفتن سرمایه و نیروی انسانی و نیروی انسانی و در اکثر موارد با بکار گرفتن ابزارها و ماشین‌آلات و تجهیزات می‌سازند و یا تولید می‌کنند و تولیدات خود را به موسسات بازرگانی و یا مستقیما به مصرف کننده به فروش میرسانند تمامی علاقمندان به شرکت حسابداری کرج می‌دانند که اگر این موسسات محصولات تولیدی خود را به موسسات بازرگانی به فروشند سود کمتری آید آنها می‌شود و اما تعداد بیشتری و به صورت یکجا به فروش می رسانند و بعضی دیگر از این موسسات ترجیح می‌دهند تعداد کمتر اما با سود بیشتری به دست مصرف کنندگان برسد علاوه بر اینکه برای مصرف کننده با هزینه پایین تری این محصولات به دست می‌آید شما به عنوان افراد علاقه مند به حسابداری کدام روش را ترجیح می دهید

امیدوارم نکات و تعاریف و مثال های گفته شده در این مقاله برای علاقمندان به حسابداری کرج مفید واقع شده باشد


دیدگاه خودتان را بنویسید

نظر شما پس از تایید کارشناسان نمایش داده میشود
علی اکبری 1400/10/23

ازخواندن چنین مقاله کاملی راجع به تعریف موسسه و توضیح انواع ان لذت بردم.ممنون

پاسخ : موفق باشیدمیترا نظری 1400/11/6

مقالتون خیلی عالی وکاربردی بود.ممنون

پاسخ :